VỚI GIÁ TỪ 800 TRIỆU/CĂN - THANH TOÁN MỖI THÁNG CHỈ 1%

Phương thức thanh toán thứ 1 (chuẩn, không chiết khấu)

ĐỢT

THỜI HẠN THANH TOÁN 

  % THANH TOÁN

Đợt 1

Ngay khi ký HĐMB chính thức với chủ đầu tư (Sau 7 ngày kể từ ngày đặt cọc )

30%

Đợt 2

Sau 01 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 3

Sau 02 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 4

Sau 03 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 5

Sau 04 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 6

Sau 05 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 7

Sau 06 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 8

Sau 07 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 9

Sau 08 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 10

Sau 09 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 11

Sau 10 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 12

Sau 11 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 13

Sau 12 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán chính thức

1%

Đợt 14

Khi nhận giấy thông báo bàn giao căn hộ thanh toán 54% giá trị hợp đồng và phí bảo trì 2%

56%

%2

Đợt 15

Khi nhận được thông báo bàn giao  CQN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương thức thanh toán thứ 2: Chiết khấu 2%

ĐỢT

THỜI HẠN THANH TOÁN 

% Thanh toán

Đợt 1

Ngay khi ký HĐMB với chủ đầu tư

50%

Đợt 2

Sau 02 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán

10%

Đợt 3

Sau 04 tháng kể từ ngày thanh toán đợt1

10%

Đợt 4

Khi nhận được giấy thông báo bàn giao căn hộ thanh toán 28% giá trị hợp đồng và phí bảo trì 2%

28%

2%

Đợt 5

Khi nhận được thông báo bàn giao CQN

2%

Phương thức thanh toán thứ 3: Chiết khấu 2.5%

ĐỢT

THỜI HẠN THANH TOÁN 

% thanh toán

Đợt 1

Ngay khi ký HĐMB với chủ đầu tư

70%

Đợt 2

Khi nhận được giấy thông báo bàn giao căn hộ thanh toán 28% giá trị hợp đồng và phí bảo trì 2%

28%

2%

Đợt 3

Khi nhận được thông báo bàn giao CQN

2%

Phương thức thanh toán thứ 4: Chiết khấu 5%

ĐỢT

THỜI HẠN THANH TOÁN 

  % Thanh toán  

Đợt 1

Ngay khi ký HĐMB với chủ đầu tư

98%

Đợt 2

Khi nhận được thông báo bàn giao căn hộ thanh toán phí bảo trì 2%

2%

Đợt 3

Khi nhận được thông báo bàn giao CQN

2%

 
 

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ